بیمه آسماری بیمه تکمیل درمان آسماری

بیمه های مسئولیت

bime masooliat


تعریف بیمه مسئولیت ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود بیمه های مسئولیت بيمه مسئوليت پزشکان بيمه مهندسان ناظر مسئولیت مستاجران‌ مسئوليت‌ آسانسور بیمه مسئوليت‌ حرفه‌اي‌

تعریف بیمه مسئولیت

ممكن است براثر غفلت يا قصور فردي ، خساراتي مالي و جاني به اشخاص ثالث وارد شود. كه در نتيجه ، آن فردمحكوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود.

در مواردي نيز مسئوليت و يا خساراتي ناشي از توليد، ساخت ،اداره و مديريت و يا ارائه خدمات سرويس و نگهداري در مورد اشخاص ثالث وجود دارد (حتي در مورد منازل مسكوني )، ممكن است بواسطه امور شغلي از قبيل بازسازي ، پذيرايي ، ساخت و توليد در بعضي مواقع خسارات جاني و مالي سنگيني به افراد وارد آيد كه مسئوليت اين موارد متوجه كارفرماست.

غفلت فردي ممكن است منجر به خسارت مالي يا صدمه جاني به شخص يا اشخاص ثالث گردد و شخص خاطي مسئول جبران خسارات و صدمات وارده است .

به همين منظور وجود بيمه اي مانند بيمه مسئوليت مي تواند حائز اهميت خاصي باشد در سالهاي اخيراين نوع بيمه داراي رشد و گسترش بالايي بوده است .

خسارات ناشي از مسئوليت براثر عمل اشتباه و غفلت آميز يك شخص حقيقي و يا حقوقي كه در انجام كاري كليه اقدامات احتياطي را رعايت نكرده واقع مي شود.

لازم به توضيح است كه بيمه نامه هاي مسئوليت در هيچ موردي در قبال اقدامات و اعمال عمدي بيمه گذار كه منجر به خسارات مالي و جاني شود، پوشش ارائه نمي دهد.
زيرا حادثه بيمه پذير، به حادثه اي اطلاق مي شود كه اتفاقي باشد. به همين دليل خسارات عمدي ، خارج از تعهد اين نوع بيمه نامه قرار مي گيرد.

از انواع بيمه نامه هاي مسئوليت مي توان به بيمه نامه هاي مسئووليت زیر اشاره کرد :

بیمه مسئولیت مالكان مستغلات

بيمه مهندسان ناظر

بيمه دامپزشکان

بيمه مسئوليت مدیران آژانس های مسافرتی

بیمه مسئولیت مستاجران

بیمه مسئولیت توليد كنندگان

بیمه مسئولیت مقاطعه كاران

بيمه مسئوليت آسانسور

بیمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت پزشکان

بيمه مسئوليت پیراپزشکان

و ...

bime masooliat


تعداد بازدید :1999

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos

sos

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

بیمه آسماری

بیمارستانها
sos
sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه asmari bime asmari

bimeh asmari


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه آسماری

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime asmari

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی آسماری

بیمه درمان گروهی آسماری

بیمه درمان تکمیلی آسماری

بیمه آسماری بیمه تکمیل درمان آسماری
بیمه دندانپزشکی اس او اس