مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

مركز جراحي محدود سينا

مركز جراحي محدود

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي محدود سينا

چشم پزشكي نگاه تهران

چشم پزشكي نگاه تهران

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی چشم پزشكي نگاه تهران

فيزيوتراپي پيشگام

فيزيوتراپي پيشگام

مركز فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي پيشگام

بيمارستان حضرت زهرا

بيمارستان حضرت زهرا

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان حضرت زهرا

مطب دكتر صادق نظري

مطب دكتر صادق نظري

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی مطب دكتر صادق نظري

كلينيك فرهنگيان

كلينيك فرهنگيان

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك فرهنگيان

كلينيك دكتر منتظري

كلينيك دكتر منتظري

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دكتر منتظري

عينك سازي اتكا تبريز

عينك سازي اتكا تبريز

عينك سازي اطلاعات تماس مرکز درمانی عينك سازي اتكا تبريز