مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمارستان نيمه شعبان

بيمارستان نيمه شعبان

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان نيمه شعبان

مركز جراحي ايرانمهر

مركز جراحي ايرانمهر

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي ايرانمهر

كلينيك دندانپزشكي سلامت

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي سلامت

مركز تشخيص ولي عصر

مركز تشخيص ولي عصر

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تشخيص ولي عصر

آزمايشگاه دكتر عزيزي

آزمايشگاه دكتر عزيزي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی آزمايشگاه دكتر عزيزي

بيمارستان قائم مشهد

بيمارستان قائم مشهد

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان قائم مشهد

بيمارستان پارس تهران

بيمارستان پارس تهران

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان پارس تهران