مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

پزشكي هسته اي نيك پرتو

پزشكي هسته اي نيك

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی پزشكي هسته اي نيك پرتو

چشم پزشكي هلال ايران

چشم پزشكي هلال ايران

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی چشم پزشكي هلال ايران

مركز جراحي محدود رازي

مركز جراحي محدود

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي محدود رازي

كلينيك دندانپزشكي نرگس بهزادي

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي نرگس بهزادي

كلينيك دندانپزشكي نور

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي نور

كلينيك چشم پزشكي بصير

كلينيك چشم پزشكي

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك چشم پزشكي بصير

مركز آنكولوژي گيلان

مركز آنكولوژي گيلان

آزمايشگاه اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز آنكولوژي گيلان