مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمارستان شهيد بهشتي

بيمارستان شهيد بهشتي

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان شهيد بهشتي

مطب دكتر حميدزاده باقري

مطب دكتر حميدزاده

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی مطب دكتر حميدزاده باقري

مطب دندان پزشكي حاجب

مطب دندان پزشكي حاجب

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی مطب دندان پزشكي حاجب

مركز جراحي آبان

مركز جراحي آبان

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي آبان

بيمارستان شفا اروميه

بيمارستان شفا اروميه

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان شفا اروميه

آزمايشگاه مركزي كرج

آزمايشگاه مركزي كرج

آزمايشگاه اطلاعات تماس مرکز درمانی آزمايشگاه مركزي كرج

كلينيك دندانپزشكي سلامت

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي سلامت

بيمارستان آذربايجان

بيمارستان آذربايجان

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان آذربايجان