مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

فيزيوتراپي رازي

فيزيوتراپي رازي

مركز فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي رازي

بيمارستان دكتر سپير

بيمارستان دكتر سپير

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان دكتر سپير

مركز جراحي آريا طب

مركز جراحي آريا طب

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي آريا طب

چشم پزشكي نگاه شاهد

چشم پزشكي نگاه شاهد

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی چشم پزشكي نگاه شاهد

كلينيك دندان پزشكي نور

كلينيك دندان پزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندان پزشكي نور

مركز جراحي محدود امام رضا

مركز جراحي محدود

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي محدود امام رضا