مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

مركز جراحي كاپري

مركز جراحي كاپري

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي كاپري

بيمارستان آريا رشت

بيمارستان آريا رشت

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان آريا رشت

بيمارستان شهيد بهشتي

بيمارستان شهيد بهشتي

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان شهيد بهشتي

مطب دكتر اخباري

مطب دكتر اخباري

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی مطب دكتر اخباري

بيمارستان عالي نسب

بيمارستان عالي نسب

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان عالي نسب

مركز تصويربرداري نگاه رشت

مركز تصويربرداري

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تصويربرداري نگاه رشت