مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

ميلاد شهريارشهريار

ميلاد شهريارشهريار

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی ميلاد شهريارشهريار

فيزيوتراپي حافظ

فيزيوتراپي حافظ

فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي حافظ

بيمارستان شهيد صدوقي

بيمارستان شهيد صدوقي

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان شهيد صدوقي

فيزيوتراپي خورشيد

فيزيوتراپي خورشيد

فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي خورشيد

پزشكي هسته اي سارا

پزشكي هسته اي سارا

تصويربرداري اطلاعات تماس مرکز درمانی پزشكي هسته اي سارا