مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

كلينيك شجاع
نام مرکز درمانی :

كلينيك شجاع

نوع مرکز درمانی :

درمانگاه

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : لرستان شهر : خرم آباد

خرم آباد، خيابان مطهري، روبروي پارك گلستان تلفن : (0661)-2201909
نوع خدمات مرکز :
بيمه sos