مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

مركز جراحي سينا

مركز جراحي سينا

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي سينا

فيزيوتراپي شعباني

فيزيوتراپي شعباني

مركز فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي شعباني

كلينيك دندانپزشكي پاسارگاد

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي پاسارگاد

مركز جراحي مهر

مركز جراحي مهر

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي مهر

كلينيك دندانپزشكي مهر

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي مهر

مركز جراحي حافظ

مركز جراحي حافظ

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي حافظ

عينك سازي اتكا تبريز

عينك سازي اتكا تبريز

عينك سازي اطلاعات تماس مرکز درمانی عينك سازي اتكا تبريز